Trondheim - Kongens gate 40

Slide image
Markert Front
Slide image
Markert Bak
Slide image
Mot øst
Slide image
Ovenfra
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Front
Slide image
Front
Slide image
Front fasade
Slide image
Front fasade
Slide image
Bakside
Slide image
Bakside
Slide image
Plan 1.etg
Slide image
Plan 2.etg
Slide image
Plan 3.etg
Slide image
Plan 4.etg
Slide image
Plan Kjeller
Slide image
Oversikt
Slide image
Oversikt
Slide image
Oversikt
Slide image
Oversikt
Slide image
Oversikt
Slide image
Oversikt

Bygård. Pensjonat Jarlen. 26 rom med eget kjøkken og bad. Innredet kjeller. Gode leieinntekter. Betydelig potensiale.

25 000 000,-
775 kvm
26
Eier (Selveier)
Andre
Ta kontakt for å avtale visning
Salg av aksjer:

Kjøp av 100 % av aksjene i Eierselskapet med tillegg av kjøpsomkostninger:
- Tinglysning av pantobligasjon kr. 525,-
- Formidlingsgegyr 1,25 % (eks mva) av salgssum

Endelig kjøpesum:

Kjøpesum for aksjene skal fastsettes med utgangspunkt i budets innhold, hvor eiendomsverdien etter at det er tatt hensyn til skattemessige forutsetninger skal angis (Netto eiendomsverdi)

Netto eiendomsverdi skal korrigeres for følgende balanseposter pr overtakelsesdato:
- Med tillegg for alle eiendeler i selskapets balanse, unntatt eiendommen
- Med fradrag for all gjeld i selskapets balanse, unntatt utsatt skatt.

Estimert balanse pr. overtakelsesdato vil bli utarbeidet av selskapets regnskapsfører i forkant av overdragelsen, og er grunnlaget for beregning av estimert kjøpesum som skal betales på overtakelsesdato.
Bygården består av 26 rom for utleie med eget hybelkjøkken og bad samt fellesarealer og innredet kjeller. Bygningen er oppført med 4 etasjer over kjeller og registrert i bygningskategori som hospits/ pensjonat. Siste vesentlig renovering og byggesak ble utført omkring 1988. Senere jevnlig vedlikehodlt med oppgradering av overflater og nye bad mm. Eiendommen ligger vis a vis et knutepunkt for kollektivtrafikk, og er således et godt alternativ for både studenter og arbeidende. Pensjonatet har derfor i dag et særdeles godt belegg. Se pensjonatets hjemmeside www.jarlen.no for nærmere informasjon.

Bygningen er i dag driftet som pensjonat hvor gårdeier (eierselskapet) leier ut hele eiendommen til leietaker (driftsselskapet). Leieforholdet utløper 31.12.2019. Oppjustert leie er i dag kr 773 223,- jfr. årsregnskap Pensjonat Jarlen AS 2017. Driftsselskapet har årlig omsetning på 4 815 619,- pr. år. jfr. årsregnskap Pensjonat Jarlen Drift AS 2017. For driftsresultat for begge selskaper henvises til godkjente årsregnskap for 2017.

For å avklare forhold omkring mulig bruksendring fra pensjonat til bolig er det avholdt et møte med representant fra kommunen for å søke innspill til hvorvidt det kan forventes tillatelse. Det er også sett på noen sammenlignbare byggesaker/ prosjekter i sentrum for å danne et grunnlag for å estimere i hvilken grad man vil måtte påregne tiltak for å realisere dette. Ovennevnte undersøkelser gir inntrykk av at en bruksendring fra pensjonat til bolig kan være den løsningen som gir minst grad av bygningsmessige tiltak. Se referat forhåndskonferanse, vedlagt prospekt, for nærmere informasjon.

Tiltak for evt. bruksendring vil kreve flere dispensasjoner, blant annet fra flere bestemmelser i kommunens arealdelplan. I en slik vurdering settes det som utgangspunkt at bygningen kan ominnredes på en måte som gir rom for leiligheter/ hybler, og at det for hver etasje må avsettes noe fellesareal. Dette vil gi mulighet for langsiktig utleie med standard kontrakter og således kunne åpne for en drift som er forbundet med mindre arbeid henført til løpende forvaltning.
Meget sentral midt i hjertet av Trondheim by med umiddelbar nærhet til alle fasiliteter som Trondheim kan tilby. Gangavstander til blant annet Solsiden, Pirbadet, NTNU, HIST, Studentersamfunnet, Gråkallbanen, Trondheim torg, koslige Bakklandet, dagligvarebutikker herunder Rema 1000. Kiwi og søndagsåpen Bunnpris i Kongensgate. Gang og sykkelavstand til BI Trondheim, HiST, Handelshøyskolen i Trondheim, NTNU Gløshaugen og St. Olavs.

Hyppig bussavganger til NTNU Dragvoll. Fra bygården er det kort vei til Elvepromenaden hvor du finner fine tur og treningsstier, samt gangavstand til Bymarka hvor man finner et enormt turområde med bade-, og fiskevann, turstier, lysløype og flere lokale toppturer. Offentlig transport finner du i Kongens gate som er byens knutepunkt med hyppige bussavganger. Du finner også togstasjon og flybuss innen umiddelbar gangavstand.
Areal: 283 kvm iht matrikkelutskrift mottatt av kommunen. Eierform: Eiet tomt.
Soneparkering.
Offentlig vei. Offentlig vann. Offentlig kloakk. Det er private stikkledninger og vei til off. nett.
Portrettbilde av Pål Schei

Pål Schei

Eiendomsmegler MNEF / Partner