Trondheim - Strindvegen 18 B

Slide image
Strindveien 18 B - 690 kvm eiendomstomt. I dag opparbeid som utendørs lekeareal til barnehage i 18 A
Slide image
Strindveien 18 B - 690 kvm eiendomstomt. I dag opparbeid som utendørs lekeareal til barnehage i 18 A
Slide image
Tomten ligger tilbaketrukket og skjermet fra trafikk i Strindveien. Solrik beliggenhet.
Slide image
Kartutsnitt. Tinglyst adkomst er regulert inn i sørøstlig hjørne av eiendommen 18 A.

Sjelden tilbaketrukket tomt på Singsaker med gode solforhold. 690 kvm.

4 500 000,-
Tomter
Ta kontakt for å avtale visning
Kr. 4 500 000,- (prisantydning)

Omkostninger:

Kr. 112 500 (2,5 % dokumentavgift)
Kr. 525,- (tinglysning av skjøte)
Kr. 525,- (tinglysning av panteobligasjon)
Kr. 199,- (panteattest til långivers bank)
Kr. 11 100,- (Help Boligkjøperforsikring - Valgfritt)

--------------------------------------------------------------
Kr. 124 849,- (omkostninger totalt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Totalt: Kr. 4 624 849
Sjelden anledning til å sikre seg en tilbaketrukket tomt på Singsaker. 690 kvm solrikt beliggende og tilbaketrukket fra vei. Området kalles "Knausen" i reguleringsbestemmelsene og er avgrenset av Eidsvolls gate, Gudes gate, Jonsvannsveien, Strindvegen, Lerkendalsvegen, Ntnu's bebyggelse i øst og Høgskoleringen. I dette området, som ble regulert i 2000 som spesialområde for bevaring, er det nå kun igjen seks mulig tomter for bebyggelse. Å tilby en slik tomt i det åpne markedet er således unikt.

Fra reguleringsbestemmelsene:
Tomten ligger i spesialområde for bevaring. Bebyggelsen skal ha saltak, med takvinkel mellom 22 og 27 grader. Bebyggelsen skal ha plassering og retning i samsvar med plankartets anvisning, og skal være i 1. etasje. Her hvor terrenget skråner lett kan sokkeletasje evt. aksepteres. Felles avkjørsel er felles for eiendommen Strindvegen 18 A og 18 B, markert med FA4 i plankartet.
Strindveien 18 b ligger meget sentralt beliggende i et velletablert villastrøk. Tilbaketrukket fra Strindveien. Kun 400 meter fra NTNU Gløshaugen. Ligger i meget attraktivt boligområde på nedre Berg/Øvre Singsaker. Utomhusareal på syd og vestsiden av huset. Gangavstand til sentrum. Barneskole og barnehage like i nærheten. Eiendommen har flotte solforhold. Gode bussforbindelser til sentrum og andre deler av byen. 400 meter til nærmeste dagligvarebutikk.
Areal: Ca 690 kvm iht matrikkelutskrift.
Eierform: Eiet tomt.

Eiendommen / tomten Strindveien 18 B er fradelt eiendommen 18 A. En bebyggelse av 18 B vil måtte få adkomst over Strindveien 18 A. Denne adkomsten er regulert inn i det sørøstlige hjørne av tomten, og vil bli en naturlig ny adkomst til begge eiendommen. Man vil samtidig da kunne lukke dagens adkomst mot veien, og få en bedre skjerming av eiendommene mot veien.
Offentlig vei, vann og kloakk i området, private stikkledninger og vei til off. nett. Kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse med tilknytning til vann og kloakk og opparbeidelse av adkomstvei til eiendommen.