Trondheim - Harald Langhelles veg 7 C, tomt

Slide image
Sjelden mulighet på Munkvoll/Byåsen til å skape ditt drømmehjem.
Slide image
Tomten er på 621 kvm og ligger i et rolig strøk med lite gjennomgangstrafikk.
Slide image
Denne eiendommen får videreført en bruksrett fra eiendommen 97/242 til adkomst, samt over 97/833 mot å dele på vedlikehold, strøing og brøyting på benyttet veg over 97/833 sammen med de i 97/833.
Slide image
Tomten ligger i et etterspurt boområde med kort vei til blant annet Byåsen skole og Munkvoll barnehage.
Slide image
Fra eiendommen har du god adgang på offentlig transport med bussholdeplass i Byåsveien og på Rognheim.
Slide image
Fra eiendommen har du god adgang på offentlig transport med bussholdeplass i Byåsveien og på Rognheim.
Slide image
Fra eiendommen har du god adgang på offentlig transport med bussholdeplass i Byåsveien og på Rognheim.
Slide image
Fra eiendommen har du god adgang på offentlig transport med bussholdeplass i Byåsveien og på Rognheim.

STOR TOMT PÅ 621 KVM MED ETTERSPURT BELIGGENHET. Fredelig og barnevennlig beliggenhet i etablert boligfelt. Sjelden mulighet.

1 850 000,-
Tomter
Ta kontakt for å avtale visning
Kr. 1 850 000,- (prisantydning)

Omkostninger:
Kr. 46 250,- (2,5 % dokumentavgift)
Kr. 525,- (tinglysning av skjøte)
Kr. 525,- (tinglysning av panteobligasjon)
Kr. 172,- (panteattest til långivers bank)
Kr. 11 100,- (Evt. Help Boligkjøperforsikring - Valgfritt)
--------------------------------------------------------------
Kr. 58 572,- (omkostninger totalt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Totalt: Kr. 1 908 572,-
Familievennlig beliggenhet ved Havstein/Munkvoll, i et meget rolig strøk, med svært lite gjennomgangstrafikk. Det er kort gangavstand til barneskole, ungdomsskole og barnehage, samt offentlig kommunikasjon. Kort avstand også til innendørshall, fotballbane og nært Dalgård Idrettsanlegg med ishall, friidrettsbane og kunstgressbaner. I Nilsbyen finner du lysløype, og i gang-/sykkelavstand finner du også populære badevann som Kyvannet, Haukvatnet og Lianvatnet. Kort vei til Bymarka, med et mylder av stier, turveier og lysløypenett som er godt tilrettelagt for både gående, barnevogner og syklister.

Coop Prix finner du i Bøckmannsveien. Andre servicetilbud finnes ved Byåsen Butikksenter som har vinmonopol, bank og andre butikker. Legesenter og tannlege ligger også i nærområdet. Nærmeste kollektivtransport er Gråkallbanen som har holdeplass bak Prix'en på Rognheim. Det er bussholdeplass i Byåsvein og i Bøckmansvegen. Kort avstand til blant annet St.Olavs.sykehus.
Denne eiendommen får videreført en bruksrett fra eiendommen 97/242 til adkomst, samt over 97/833 mot å dele på vedlikehold, strøing og brøyting på benyttet veg over 97/833 sammen med de i 97/833.

Kjøper er selv ansvarlig for å opparbeide/bekoste adkomst til egen eiendom.
Areal: 621,5 kvm iht matrikkelbrev. Eiet tomt.
Parkering må opprettes på egen tomt. Opprettes og bekostes av kjøper.
Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann eller kloakk, og dette må besørges/beskostes av kjøper. Private stikkledninger og privat vei til off. nett må også kjøper selv etablere og bekoste. Det oppfordres å kontakte kommunen ved spørsmål knyttet til dette. Tilknytningsgebyret for vann og avløp beregnes og faktureres av Byggesakskontoret.

Etablering av el. og andre nødvendige ledningsnett besørges og bekostes av kjøper.

Ifølge tinglyst erklæring (følger vedlagt) er eier av 97/1133 gitt rett til å koble seg til, legge samt vedlikeholde vann- og avløpsledninger på 97/833.
Eier av 97/1133 forplikter seg til å sette terrenget, evt. andre påkjenninger i forbindelse med opparbeidelse og vedlikehold av vann og avløp, i den stand det var før arbeidet ble påbegynt.