Ålen - Vondgrovsvegen 273

Solgt
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Utsikt
Slide image
Utsikt
Slide image
Oversiktsbilde
Slide image
Planskisse hovedhus 1.etg
Slide image
Gang
Slide image
Stue
Slide image
Stue
Slide image
Stue
Slide image
Stue
Slide image
Stue
Slide image
Spisestue
Slide image
Kjøkken
Slide image
Kjøkken
Slide image
Planskisse hovedhus 2.etg
Slide image
Soverom
Slide image
Soverom
Slide image
Soverom
Slide image
Soverom
Slide image
Planskisse "kårbolig" 1.etg
Slide image
Gang
Slide image
Stue
Slide image
Stue
Slide image
Soverom
Slide image
Planskisse "kårbolig" 2.etg
Slide image
Gang
Slide image
Soverom
Slide image
Planskisse låve 1.etg - festlokale
Slide image
Gang
Slide image
Stue
Slide image
Stue
Slide image
Stue
Slide image
Kjøkken
Slide image
Kjøkken
Slide image
Bad
Slide image
Bad
Slide image
Planskisse låve 2.etg
Slide image
Stabbur
Slide image
Stabbur
Slide image
Bilde tatt høst 2018
Slide image
Bilde tatt høst 2018
Slide image
Bilde tatt høst 2018
Slide image
Bilde tatt høst 2018
Slide image
Bilde tatt høst 2018
Slide image
Bilde tatt høst 2018
Slide image
Bilde tatt høst 2018
Slide image
Bilde tatt høst 2018
Slide image
Bilde tatt høst 2018
Slide image
Bilde tatt høst 2018
Slide image
Bilde tatt høst 2018
Slide image
Bilde tatt høst 2018
Slide image
Bilde tatt høst 2018
Slide image
Bilde tatt høst 2018
Slide image
Bilde tatt høst 2018
Slide image
Bilde tatt høst 2018
Slide image
Bilde tatt høst 2018
Slide image
Bilde tatt høst 2018
Slide image
Bilde tatt høst 2018
Slide image
Bilde tatt høst 2018
Slide image
Bilde tatt høst 2018
Slide image
Selgers bilde
Slide image
Selgers bilde
Slide image
Selgers bilde
Slide image
Selgers bilde
Slide image
Selgers bilde

IDYLLISK SMÅBRUK BELIGGENDE VED DEN VAKRE OG SÆRPREGEDE CANYON RUGLRÅEN. Ingen boplikt! Flott beliggenhet i vakker natur

Vis salgsoppgave Bestill salgsoppgave
1 250 000,-
200 kvm
420 kvm
3
Eier (Selveier)
Gårdsbruk/Småbruk
Innlagt vann, Barnevennlig, Bilvei frem, Peis/Ildsted, Rolig, Utsikt, Fiskemulighet, Innlagt strøm, Strandlinje, Turterreng
Kr. 1 250 000,- (prisantydning)

Omkostninger:


Kr. 31 250 (2,5 % dokumentavgift)
Kr. 525,- (tinglysning av skjøte)
Kr. 525,- (tinglysning av panteobligasjon)
Kr. 172,- (panteattest til långivers bank)
Kr. 11 100,- (Help Boligkjøperforsikring - Valgfritt)
--------------------------------------------------------------
Kr. 43 572,- (omkostninger totalt)


NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Totalt: Kr. 1 293 572,-
Idyllisk småbruk beliggende ved Vongroven og den særpregede canyon Rugelråen som er kjent for sin flora og fauna og interessante bosetningshistorie. Fin utsikt mot Ålen, Rugelråen og fjellområdene mot nord-vest.

Eiendommen er bebygd med Våningshus/Hovedbygning, sommerstue, Fjøs, Stabbur og Redskapsbu Bygningene er av eldre årgang og er generelt oppført i gode og kjente konstruksjoner med den byggemåten som var vanlig ved oppføringstidspunktet med normal elde og bruksslitasje, og bærer preg av noe vedlikehold/ oppgraderingsbehov

Stedet ligger ved rolig kommunal veg og har lett tilkomst. 25.min. kjøring til Røros, og 10 min. til Ålen sentrum.
Eiendommen ligger 600 m.o.h. med kort veg til fjellet i lett terreng med friluftsmuligheter året rundt.
Husene selges med omkringliggende eiendom på ca. 85 dekar. Herav ca. 10 Da dyrket mark og ca. 70 da skog
Eiendommen er tilrettelagt for at det kan drives guiding og turisme samt utleie av selskapslokaler og mulighet for enkel servering.

Det er foretatt utbedringer de siste 12 årene, og her nevnes:
*Nye tak på alle bygninger. (2006)
*Innredet fjøs med peisestue, lite kjøkken og bad samt montert elementpipe med ildsted (2006)
*Lagt nytt bjelkelag og gulv i hovedhuset (2013)
*Etablert godkjent parkeringsplass
*Delvis montert nytt el-anlegg i hovedhuset og fjøset. (2010)
*Koblet til Vann og avløp til Ålen vassverk (2008)
*Renovasjon av ytterdør i våningshuset (2018)

Av tiltak som må påregnes utbedret nevnes:
*Isolere mot frost for vannrør i bad i fjøs
*Løfte redskapshuset opp fra grunnen, eller senke terreng rundt huset. Huset kan også vurderes revet.
*Utbedre lufting og fuktsikring i kjeller i hovedhuset (eier har satt igang tiltak når det gjelder dette med å legge fuktsperre på gulv og utbedret lufting)
*Det er ikke kjent at det er foretatt feiing av piper på lengre tid: Dette bør gjøres, samt kontroll av piper foretas.
(Ovner har ikke vært i bruk i det siste da bygg har vært brukt bare i sommerhalvåret)
*Skifte 2 takplater på fjøstak
Ligger i øvre del av Ålen med god utsikt over den særpregede canyon Ruglråen og bygda.

Ca 270 meter nedenfor eiendommen renner elva med muligheter for å fiske. Fra andre siden av dalføret går det oppkjørte skiløype til Novola som ligger ca 3-4 kom fra eiendommen, mens det til Rundhøgda er ca 3 km opp. Området ellers er rikt på turmuligheter sommer som vinter.

Rugelråen ligger i søndre del av Ålen, og den følger elven Rugla fra Nesvolden i sør, til Engan i nord. Det er et canyon formet under siste istid, en såkalt spylerenne. På den ene siden er det høge steile bergvegger, på den andre bratte gras- og skogkledde lier. Klimaet er svært gunstig, så her vokser varmekjære planter, som f.eks. alm, planter vi vanligvis ikke finner i så høytliggende strøk. Fra midten av 1700-tallet var det fast bosetting her. Og ennå kan man se rester av 3 bosteder i dalen. De første utvandrerne fra Ålen til Amerika kom fra Ruglråen.

Til Glåmos er det ca 14,5 km med butikk og jernbanestasjon. Til Ålen er det ca 8 km hvor en finner de fleste fasiliteter og servicetilbud som butikker, bensinstasjon, togstasjon, kafè, treningssenter, kino, alpinannlegg, skistadion og legekontor. I tillegg har Ålen en flerbrukshall som sto klar til bruk høsten 2013. Her er det både basseng, klatrevegg, håndballhall, restaurant/kafé og kultursal.

Kulturvukku er et fast innslag hver november, hvor en kan få med seg diverse konserter og utstillinger.

Det er ca 26 km inn til Røros, som står på UNESCO's liste over verdensarvsteder. Her kan du besøke Rørosmuseet, slegghaugene, og den kjente Bergstadens Ziir som ble bygget i 1780-1784 av kobberverket. På Røros finner en alle fasiliteter og servicefunksjoner, med jernbane, buss- og flyforbindelse. Det er et bredt aktivitets- og kulturtilbud med oppkjørt løypenett, alpinbakke for barn i sentrum, golfbane, motorcrossbane, treningssenter, bowlinghall, flerbrukshall med klatrevegg og turnhall, konserter, utstillinger og forskjellige sykkelritt. I løpet av året er det flere store arrangementer som Røros martnan, Femundsløpet, Vinterfestspillene, Elden og Julemarked.

Det er ca 7 mil til Sverige med flere alpinanlegg, scooterleder og skiløyper. I Funesdalen er det også systembolag, butikker og restauranter.
Det er ca. 13 mil til Trondheim.
Fra Støren. Kjør RV30 i retning Røros i ca. 78 km til du kommer til den første jernbaneovergangen (like før Rugldalen). Ta av første avkjørsel til venstre etter jernbanelinjen, og følg Vondgrovsvegen i ca. 3,4 km.
Eiendommen ligger da på venstre side av veien. Det vil bli godt skiltet ved fellesvisning.

Fra Røros stasjon: Ta til venstre inn på Johan Falkbergets vei retning nordover og følg veien ca 23,4 km. Ta til høyre (før jernbaneovergangen) og deretter til venstre etter ca 1,9 km der veien deler seg. Fortsett ca 300 meter, Vondgrovsvegen 284 ligger da på venstre side.
Viser til vedlagt tilstandsrapport i salgsoppgaven.
Eldre standard med noen oppgraderinger.
Hovedbygning/Våningshus (hvitt hus på bildet):
Byggeår: 1873 Kilde: I flg. tidligere eier
Modernisering (i 2013) Lagt nytt isolert bjelkelag og gulv i stue
Modernisering (i 2006) Skiftet ut bølgeblikktak med mørke stålplater
Modernisering (i 2018) Forbedret inngang, og fjernet råttent treverk, samt ny dørstokk
Sommerstue:
Byggeår: 1873 Kilde: Stått på stedet siden dette året.
Modernisering (i 2005) Lagt nytt torvtak
Modernisering (i 2010) Satt inn nye vinduer
Modernisering Skiftet syllstokk/ bunnstokk
Modernisering (i 2018) Fjernet råttent treverk
Fjøs:
Byggeår: 1907 Kilde: I flg. tidligere eier
Modernisering (i 2006) Skiftet ut bølgeblikktak med mørke stålplater
Modernisering (i 2006) Stor ominnredning av fjøs til peisestue/ lite lokale, enkelt kjøkken og bad
Slakterbu/redskapshus:
Byggeår: 1930 Kilde: I flg. tidligere eier:
Modernisering (i 2006) Skiftet ut bølgeblikktak med mørke stålplater
Stabbur:
Byggeår: 1949 Kilde: iflg. tidligere eier
Modernisering (i 2006) Skiftet ut bølgeblikktak med mørke stålplater
For nærmere info om standard og byggemåte viser vi til vedlagt tilstandsrapport i salgsoppgaven.
Vedfyring og elektrisk.
Eiet tomt. Tomtens grunnareal: 83791 m². Lett skrånende tomt der bygningene står, mens det nedenfor eiendommen er bratt terreng ned mot dalbunnen og bergene i Ruglråen.
Lett skrånende tomt der bygningene står, mens det nedenfor eiendommen er bratt terreng ned mot dalbunnen (canyon Rugelråen).
Eiendommen fremstår med ca. 10 daa dyrket mark og ca. 70 da skog. Utomhusområet rundt bygningene fremstår med dyrket mark, trær og busker.
Gruslagt nedkjørsel fra kommunal veg som går like ovenfor eiendommen.
Det går en brukbar gammel hestevei fra eiendommen og ned i Rugelråen.
Tidligere eier opplyser at på dyrket mark rundt husene har det blitt benyttet beitepusser for å holde området vedlike de siste to årene
Det har tidligere vært beitedyr som har beitet på tomta.

Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
Egenerklæring om konsesjonsfrihet må undertegnes av kjøper og bekreftes av kommunen.
På gårdsplassen.
Adkomstvei: Beliggende ved rolig kommunal veg. Kort avkjørsel ned til denne eiendommen.

Tilknytning vann: Ålen Vassverk. Det er utvendig stoppekran for vann til hvert av husene utenfor fjøset.

Tilknytning avløp: Septikktank på nedsiden av fjøset.
Portrettbilde av Yama Meskinyar

Yama Meskinyar

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig