Skatval - Rykjasvika 7

Slide image
Luftfoto Røkke 7
Slide image
Luftfoto Røkke 4
Slide image
Luftfoto Røkke 5
Slide image
Terrasse ved inngangsparti
Slide image
Nydelig utsikt
Slide image
Rådyr på beite
Slide image
Stuen
Slide image
Stuen
Slide image
Gang
Slide image
Gang med skyvedørsgarderobe
Slide image
Spisestue
Slide image
Spisestue
Slide image
Stor stue
Slide image
Stuen
Slide image
Kjøkken med plass for spisebord
Slide image
Kjøkken
Slide image
Soverom
Slide image
Soverom
Slide image
Baderom
Slide image
Baderom
Slide image
Hagen
Slide image
Naust nr. 2 fra høyre
Slide image
Fisking på Rykkjasskjæret
Slide image
Fisking
Slide image
Herlig å være ved fjorden
Slide image
Nydelig utsikt
Slide image
Nydelig utsikt
Slide image
Nydelig utsikt
Slide image
Luftfoto Røkke 1
Slide image
Strandhygge
Slide image
Luftfoto Røkke 2
Slide image
Luftfoto Røkke 3
Slide image
Luftfoto Røkke 6
Slide image
Luftfoto Røkke 8
Slide image
Nydelig utsikt
Slide image
Luftfoto Røkke 10
Slide image
Luftfoto Røkke 11
Slide image
Boligen med terrasse
Slide image
Boligen med terrasse mot fjorden
Slide image
Luftfoto Røkke 9
Slide image
Luftfoto Røkke 12
Slide image
Driftsbyggning / lager
Slide image
Sagbruksområdet
Slide image
Sagbruket
Slide image
Boligen sett fra sør
Slide image
Sagbruket
Slide image
Sagbruket
Slide image
Sagbruket
Slide image
Ved Sagbruket
Slide image
Driftsbygning / lager
Slide image
Korntørke
Slide image
Ferdig dimesnjonert materiale
Slide image
Her høvles og dimensjoneres
Slide image
Korntørke
Slide image
Lager
Slide image
Lager
Slide image
Høvleri
Slide image
Arbeidsrom
Slide image
Høvleri
Slide image
Høvleri

Skatval - Nydelig beliggenhet ytterst på Røkke med flott utsikt - gårdsbruk med gårdssag, flere driftsbygninger og naust

Vis salgsoppgave Bestill salgsoppgave
8 800 000,-
118 kvm
270 kvm
245 kvm
3
Eier (Selveier)
Gårdsbruk/Småbruk
Gjesteparkering, Balkong/Terrasse, Barnevennlig, Bredbåndstilknytning, Garasje/P-plass, Hage, Husdyr tillatt, Parkett, Peis/Ildsted, Rolig, Sentralt, Utsikt, Utvidelsesmuligheter, Bademulighet, Fiskemulighet, Strandlinje, Turterreng
Ta kontakt for å avtale visning Visningspåmelding
Kr. 8 800 000,-,- (prisantydning)

Omkostninger:

Kr. 220 000 (2,5 % dokumentavgift)
Kr. 585,- (tinglysning av skjøte)
Kr. 585,- (tinglysning av panteobligasjon)
--------------------------------------------------------------
Kr. 221 170,- (omkostninger totalt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Totalt: Kr. 9 021 170,-

Det vil bli fastsatt en sum for driftstilbehøret som kommer til fradrag i avgiftsgrunnlaget som igjen påvirker dokumentavgifta.
Det er sjelden og kunne tilby en eiendom med slik beliggenhet og potensiale - en herlig eiendom ytterst på Skatvalslandet.

På gården er det montert ei stor gårdssag med utstyr som høvvel og vogner - noe som gir store muligheter.
Det er tre store driftsbygninger av nyere dato på eiendommen og et naust nede ved sjøkanten.

Boligen er betydelig oppgradert. Stor syd/vestvendt terrasse med utsikt mot fjorden.

Enkel atkomst til eiendommen.

Med i kjøpet og inkludert i kjøpesummen er gårdssag med høvvel og vogner.
Velkommen til det gode liv på Skatvalslandet - nærmere bestemt på Røkke - på et platå med bølgeskvulp, fuglesang og sjøbris.
Gårdsbruk med nydelig beliggenhet og vakkert utsyn over fjorden. Solforholdene er fine og kveldsola vil skinne lenge utover kvelden på sommerstid.
Utsikt utover fjorden fra Malviklandet via Trondheim, Fosen og Frosta.
Kommer du sørfra - ta av til venstre fra E6 i den store svingen på E6 opp mot kirka.
Følg veien forbi skole, Extra butikk og jernbaneholdeplass - kjør rett frem - følg veien noen svinger.
Du får en undergang under jernbanen - kjør under den og følg veien rett frem til du kommer til en 90 graders sving lengst ute på Skatval. Der skal du fremdeles kjøre rett frem, og du kjører rett inn på tunet.
Vil bli skiltet med Nylanderskilt ved fellesvisning.
Enebolig er oppført i én etasje over kjeller. Grunnmur er oppført i betongstein og støpt betong. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk, og er kledd med stående/liggende panel.
Taket er et saltak og er tekket med metallplater. Etasjeskille er et betongdekke og trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass, 3-lags isolerglass og koblet glass.

Takstmannens konklusjon i rapport:

Boligen bærer preg av et normalt godt vedlikehold og ingen strakstiltak vurderes å være påkrevd. Som naturlig følge av oppnådd alder vil det være påregnelig med tiltak utover normalt periodisk vedlikehold. Dette gjelder spesielt råte i kledning mot vest og skifte av eldste vinduer. Det henvises videre til rapportens enkelte punkter.
Kjeller
Lagerrom 1: Støpt gulv og betong på vegger. Betong og stubbloft i tak.

Bod 1: Støpt gulv og betong/plater på vegger. Stubbloft i himling. Bereder.

Bod 2: Støpt gulv og betong/plater på vegger.. Stubbloft i himling.

Lagerrom 2: Støpt gulv og betong på vegger. Stubbloft i himling.

1. etasje
Entre: Belegg på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Trapp.

Vaskerom: Flis på gulv og flis på vegger. Takess i himling. Gulvvarme. Utstyrt med naturlig avtrekk, opplegg for vaskemaskin og skyllekum.

Gang 1: Belegg på gulv og panel på vegger. Panel i himling.

Kontor: Parkett på gulv og tapet på vegger. Panel i himling.

Selger vil sette inn vindu på kontor før overtakelse slik at det blri tre soverom i boligen.

Kjøkken: Belegg på gulv, laminatplater på vegg over benk og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin. Det er integrert platetopp og stekovn.

Stue: Parkett på gulv og panelplater på vegger. Takess og downlights i himling. Vedovn. Utgang til terrasse.

Gang 2: Parkett på gulv og panelplater på vegger. Malte plater i himling.

Bad: Flis på gulv og flis på vegger. Malte plater og downlights i himling. Gulvvarme. Utstyrt med dusjhjørne, innfellbare dusjdører, mekanisk avtrekk, servant, servantskap og veggmontert wc.

Soverom 1: Parkett på gulv, panel og tapet på vegger. Panel i himling. Utgang til terreng.

Soverom 2: Parkett på gulv og panelplater på vegger. Malte plater og downlights i himling.

Omkledningsrom: Parkett på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Garderobeskap.

Toalett: Belegg på gulv, panel og tapet på vegger. Malte plater i himling. Utstyrt med wc og naturlig avtrekk.
Elektrisk og vedfyring
Fulldyrka jord 119,1
Produktiv skog 181,9
Annet markslag 47,9
Bebygd 7,3

Brutto areal 356.2

Det er under fradeling et område med 9 boligtomter på eiendommen som ikke følger med i handelen.

Området sør for dagens regulerte område, kan være mulig å reguler til nye boligtomter. Disse skal selger besørge fradelt og har rettighet til etter bestemmelser i eget vedlegg til denne salgsoppgave.

Kjøper av eiendommen vil få et beløp på kr. 50 000,- pr. fradelt boligtomt som utbetales ved ferdigstillelse av boligen. Dette beløpet indeksreguleres.
Kjøper av gårdsbruket beholder retten til å ta ut skogen, samt forplikter seg til å ta ut skogen dersom området blir regulert til boliger.
Kjøper for forkjøpsrett på en boligtomt i det eventuelle område.

Egen avtale med inntegnet område ligger som vedlegg i salgsoppgaven.

Store deler av det fulldyrka arealet er godt arrondert maskinjord stort sett beliggende i umiddelbar nærhet til tunet. Jorda er i det alt vesentlige, meget godt egnet til potet- og grønnsaksproduksjon i følge selger.

Jorda synes godt vedlikeholdt. Det må påregnes mindre investeringer i form av oppgradering av dreneringssystemene på noe av arealet. Avkastningen ved korndyrking antas å være god til middels sammenlignet med distriktet forøvrig. Jorda består hovedsakelig av leir- og siltholdig masse på marin avsetning. Beliggenheten har middels til lang vekstsesong for breddegraden, og tilfredsstillende fuktbalanse gjennom vekstsesongen.

Som grunnlag for beregning av skog og utmark er det benyttet arealgrunnlag fra Gårdskart (Institutt for Skog og Landskap). Markslag er tolket sammen med flyfoto for å stipulere årlig avkastning av skogarealet . Skogarealet varier i kvalitet. Det er av delvis av høy bonitet i lettdrevet terreng, og med en høy produksjonsfaktor.
Rikelig med parkering inne og ute
Tilknyttet kommunal vannledning - tidligere Skatval vasslag.
Septikktank benyttes sammen med nabo (villa )
Kommunal vei frem til tomtegrense