Ålen - Graftåsvegen 92

Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Informasjon om smittevern på visning. Se mer på httpsnylander.nohandtering-av-smittevern-i-bolighandelen
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Terrasse
Slide image
Utsikt
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Planskisse 1.etg.
Slide image
Gang 1.etg.
Slide image
Gang 1.etg.
Slide image
Stue 1.etg.
Slide image
Stue 1.etg.
Slide image
Stue 1.etg.
Slide image
Stue 1.etg.
Slide image
Stue 1.etg.
Slide image
Stue 1.etg.
Slide image
Kjøkken
Slide image
Kjøkken
Slide image
Kjøkken
Slide image
Bad
Slide image
Bad
Slide image
Soverom 1.etg.
Slide image
Soverom 1.etg.
Slide image
Planskisse kjeller
Slide image
Kjellerstue
Slide image
Soverom sokkel
Slide image
Fasade driftsbygning
Slide image
Driftsbygning
Slide image
Driftsbygning

VISNING: 25.10 - LANDBRUKSEIENDOM MED SENTRAL BELIGGENHET. Gode sol- og utsiktsforhold. Jakt- og fiskerettigheter.

Vis salgsoppgave Bestill salgsoppgave
1 850 000,-
161 kvm
192 kvm
3
Eier (Selveier)
Gårdsbruk/Småbruk
Alpinanlegg, Balkong/Terrasse, Barnevennlig, Garasje/P-plass, Hage, Peis/Ildsted, Sentralt, Utsikt
25.Oct 2020 kl 13:30 - 14:30iCal Visningspåmelding
Kr. 1 850 000,- (prisantydning)
Omkostninger:
Kr. 46 250 (2,5 % dokumentavgift)
Kr. 585,- (tinglysning av skjøte)
Kr. 585,- (tinglysning av panteobligasjon)
Kr. 11 500,- (Help Boligkjøperforsikring - Valgfritt)
--------------------------------------------------------------
Kr. 58 920,- (omkostninger totalt)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.
Totalt: Kr. 1 908 920,-
Drømmer du om småbruk, her har du nå en ny mulighet i Ålen sentrum. Graftåsvegen 92 er et sjarmerende småbruk med sentral beliggenhet og gangavstand til Ålen sentrum. Her har du mulighet til å realisere småbrukdrømmen og samtidig bo sentralt med enkel adkomst. Eiendommen er beliggende like ved kommunesenteret i Holtålen kommune og er sørvestlig vendt med fine utsiktsforhold. En av Ålens bedre beliggenheter med solrik tomt og gode utearealer for aktivitet. Bebyggelsen består av våningshus, fjøs og vognskjul.

Er du glad i jakt og fiske. Jaktrettighetene forvaltes av Østsida utmarkslag. Jaktrettighetene er på storvilt og småvilt og kvoten reguleres i takt med størrelsen på bestanden i området.

For mer info om sameiet gå inn på: http://www.xn--stsida-9xa.no/
I Ålen kan du fiske i stille elvevann, lokke fram storlaksen, erobre vidstrakte elveområder til fots eller oppsøke livlige kulturarrangement.
Holtålen kommune preges av familievennlig og variert terreng. Forollhogna nasjonalpark er et urørt høyfjellsområde omgitt av et levende setermiljø, og har en stor villreinstamme. Ruglråen er en hundre meter djup og 6-7 kilometer lang canyon, ei såkalt spylerenne forma under siste istid. Her er landskapet vilt og vakkert, og med et varmt og frodig klima vokser det planter her som man vanligvis ikke fi nner så høyt til fjells. Nede i Ruglråen kan du også oppdage mange spor etter folk som bodde her før. I fjella finnes utallige vann, omkranset av skog, vidde og stillhet. Gjennom kommunen renner Gaula, ei av Norges beste lakseelver.
Når dere kommer til Ålen sentrum svinger dere av til venstre mot Graftåsen. Deretter vil det bli godt skiltet i regi av Meglerhuset Nylander Røros.
Enebolig/våningshus:
Oppført i én etasje over sokkel. Grunnmur er oppført i støpt betong og betongstein. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk og er kledd med stående panel. Taket er et saltak og er tekket med pappshingel. Etasjeskille er et betongdekke. Vinduer med 2-lags isolerglass, 3-lags isolerglass og koblet glass.

Kommentar fra takstmann:
Boligen er oppført av normalt solide materialer fra byggeåret. Utover noen mindre oppgraderinger fremstår boligen som original
fra byggeåret og enkelte bygningsdeler har følgelig oppnådd forventet levetid. Det kan nevnes skader i taktekking samt i undertak ved
takutstikk. Sviktende drenering og alder på bad. Vann og avløpsrør og el.anlegget er fra opprinnelig byggeår og utskiftinger må påregnes.
Det bemerkes også skjevheter i garasjevegg på grunn av tidligere jordpress. Det opplyses at det ikke har vært noen negativ utvikling av
forholdet etter utskifting av masser ved garasjen. For videre omtale se rapportsammendrag og respektive punkter i rapporten

Driftsbygning:
Byggeår 1980.
Oppført i en etasje med gjødselkjeller under deler av arealet. Grunnmuren under husdyrrom er oppført av betongstein, ellers støpt plate på mark med betongstein mot terreng på øvre side. Veggkonstruksjonen er i bindingsverk/reisverk og er utvendig kledd med metallplater. Taket har saltaksform og er tekket med metallplater. Det er innlagt vann og strøm. Driftsbygningen har kapasitet for ca 100 vinterfora sauer. Bygningen fremstår på visuelt grunnlag i god stand ifølge takstmann.

Vognskjul:
Byggeår ukjent.
Vognskjulet er oppført i 2 etasjer med åpen fundamentering under deler av arealet, eller med jordgulv. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og
er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform og er tekket med metallplater. Bygningen fremstår med normal slitasje i forhold til alder ifølge takstmann. Noe vedlikehold må påregnes og da blant annet kjørebru.
Skiftet taktekking på 1980-tallet.
Oppgradert soverom i kjeller samt nytt gulv kjellerstue i 2012.
Skiftet 5 vinduer i 2017, samt skiftet glass i enkelte vinduer - ukjent når.
Ny kjøkkeninnredning i 1998.


Sokkel
Gang: Belegg på gulv og pusset overflate på vegger. Malt betong i himling. Sikringsskap og trapp.
Kjellerstue: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn og peis.
Vindfang: Belegg på gulv, og pusset overflate og panel på vegger. Betong i himling.
Vaskerom: Støpt gulv og pusset overflate på vegger. Betong i himling. Utstyrt med skyllekum, opplegg for vaskemaskin, bereder og stoppekran.
Soverom: Tregulv og panelplater på vegger. Takess i himling. Garderobeskap.
Bod: Belegg på gulv og pusset overflate på vegger. Betong i himling.
Garasje: Støpt gulv og pusset overflate på vegger. Betong i himling. Vippeport i tre.

1. etasje
Vindfang: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Garderobeskap.
Gang: Belegg på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Utgang til terrasse.
Toalett: Belegg på gulv og malt tapet på vegger. Malte plater i himling. Panelovn. Utstyrt med wc og naturlig avtrekk.
Bad: Belegg på gulv og våtromsplater på vegger. Malte plater i himling. Reflektorovn. Utstyrt med badekar, servantskap og naturlig avtrekk.
Soverom 1: Belegg på gulv og tapet på vegger. Malte plater i himling. Garderobeskap.
Soverom 2: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Garderobeskap.
Soverom 3: Belegg på gulv og tapet på vegger. Malte plater i himling. Garderobeskap.
Kjøkken: Laminat på gulv og malt tapet på vegger. Takess i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin.
Stue: Laminat på gulv og plater på vegger. Malte plater i himling. Varmepumpe.
Trapperom: Belegg på gulv og plater på vegger. Malte plater i himling. Garderobeskap.
Panelovner, peis, reflektorovn.
Totalt aral for gnr. 35, bnr. 3 og 20 utgjør ca. 201,6 da, hvorav bnr. 20 hvor våningshuset er oppført, utgjør 1 523,7 kvm ifølge matrikkelutskrift fra kommunen.
Opplysninger om dyrkamarka er innhentet fra kontaktperson samt fra Nibio's gårdskart på internett. Dyrkajorda er i hovedsak inndelt i 3 teiger og ligger i nærområdet til tunet. Dyrkamarka er i dag utleid til nabo for grasproduksjon og beite og det tas 2 slåtter. Arealet er sørvestvendt og med normal tilvekst som for området generelt. 2,2 Da av arealet har hellingsgrad større enn 1:3 og 23,8 Da har hellingsgrad mellom 1:5 og 1:3
Areal fulldyrka jord er 40,4 Da
Areal innmarksbeite 12,7 Da
Befaring av skogen er ikke utført og opplysninger er innhentet fra NIBIO. Den produktive skogen ligger i en sammenhengende teig nordvest for Djupdalsveien. Arealet er hellende mot sørvest. Det er lite produktiv skog og vurderes derfor å være vedskog/tømmerskog til eget bruk.
Skog av middels bonitet: 16,5 Da
Skog av lav bonitet: 13,2 Da
Uproduktiv skog og myr 114,4 Da
Det opplyses at denne eiendommen har bruksrett på en setereiendom i Folldalen i fjellet mellom Ålen og stugudalen, gnr. 31 og bnr. 4. Megler har ikke besiktiget denne eidnommen, men det opplyses at fjøset står igjen pr i dag(dårlig forfatning) mens grunnmuren står igjen fra seterhuset bare.
Eiendommen er oppført med 2 andeler Østsida Utmarkslag, den skalaen går fra 1 til 5, avhengig av størrelse. Vedtekter for Østsida Utmarkslag finnes vedlagt.
Garasje samt oppstillingsplasser på tomten.
Tilknyttet kommunal vei og kloakknett.
Tilknyttet Ålen vassverk (privat).
Portrettbilde av Yama Meskinyar

Yama Meskinyar

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig