Ålen - Vondgrovsvegen 71

Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Informasjon om smittevern på visning. Se mer på httpsnylander.nohandtering-av-smittevern-i-bolighandelen.jpg
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Gang
Slide image
Stue
Slide image
Stue
Slide image
Stue
Slide image
Stue
Slide image
Stue
Slide image
Kjøkken
Slide image
Kjøkken
Slide image
Bad
Slide image
Bad
Slide image
Gang
Slide image
Gang
Slide image
Loftstue
Slide image
Snekkerloft
Slide image
Soverom 2.etg.
Slide image
Soverom 2.etg.
Slide image
Terrasse
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Nærområde
Slide image
Fasade
Slide image
Nærområde
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Fasade
Slide image
Kjøkken
Slide image
Kjøkken
Slide image
Stue
Slide image
Stue
Slide image
Stue
Slide image
Stue
Slide image
Stue
Slide image
Soverom
Slide image
Stue
Slide image
Soverom
Slide image
Anneks setereiendom
Slide image
Fellessetra i Killingdalen
Slide image
Man har medlemskap Bjørgåsen fellesseter i Killingdalen(fellesseteren står på denne eiendommens grunn).
Slide image
Man har medlemskap Bjørgåsen fellesseter i Killingdalen(fellesseteren står på denne eiendommens grunn).
Slide image
Man har medlemskap Bjørgåsen fellesseter i Killingdalen(fellesseteren står på denne eiendommens grunn).
Slide image
Man har medlemskap Bjørgåsen fellesseter i Killingdalen(fellesseteren står på denne eiendommens grunn).

IDYLLISK LANDBRUKSEIENDOM MED TILHØRENDE SETEREIENDOM BELIGGENDE FRITT OG ÅPENT TIL I VAKKER NATUR. Flott utsikt!

Vis salgsoppgave Bestill salgsoppgave
2 500 000,-
260 kvm
4
Eier (Selveier)
Gårdsbruk/Småbruk
Balkong/Terrasse, Barnevennlig, Hage, Peis/Ildsted, Rolig, Utsikt, Fiskemulighet, Turterreng
01.Aug 2021 kl 13:00 - 15:00iCal

For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt frem til og med oppsatt tidspunkt. Kontakt megler for å avtale tidspunkt.

Visningspåmelding
Kr. 2 500 000,- (prisantydning)

Omkostninger:

Kr. 62 500,- (2,5 % dokumentavgift)
Kr. 585,- (tinglysning av skjøte)
Kr. 585,- (tinglysning av panteobligasjon)
Kr. 11 500,- (Help Boligkjøperforsikring - Valgfritt)
--------------------------------------------------------------
Kr. 75 170,- (omkostninger totalt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Totalt: Kr. 2 575 170,-
Eiendommen ligger på Tangen i Ålen i Holtålen kommune. Det er 700 meter langs kommunal vei fra tunet på eiendommen til veikryss Fylkesvei 6540. Til Ålen sentrum er det ca. 5 km. I Ålen sentrum finnes de fleste offentlige tjenester, service, nærings og handelsbedrifter. I Ålen er det oppvekssenter/barnehage, grunnskole/ungdomsskole og idrettsanlegg/kulturhus m.m.

Eiendommen ligger i et aktivt landbruksstrøk med spredt boligbebyggelse i nærheten. Skog og utmark ligger i 3 parseller, Heimteigen, Bjørgen og Killingdalen. Det er tilhørende seter med 3 bygninger på Engesvollen. Setra har eget matrikkelnummer men er registrert som tilhørende grunneiendom med Engan gnr/bnr 58/1, se vedlagt kart.

Rugelråen som ligger nærområdet ligger i søndre del av Ålen, og den følger elven Rugla fra Nesvolden i sør, til Engan i nord. Det er et canyon formet under siste istid, en såkalt spylerenne. På den ene siden er det høge steile bergvegger, på den andre bratte gras- og skogkledde lier. Klimaet er svært gunstig, så her vokser varmekjære planter, som f.eks. alm, planter vi vanligvis ikke finner i så høytliggende strøk. Fra midten av1700-tallet var det fast bosetting her. Og ennå kan man se rester av3 bosteder i dalen. De første utvandrerne fra Ålen til Amerika kom fra Ruglråen.
VÅNINGSHUS:
Byggeår ukjent, tømmerkasse trolig fra 1700 tallet. Påbygd og moderniset flere ganger i årenes løp. Grunnflate på ca. 130 kvm. Tradisjonelt våningshus oppført i tømmer og bindingsverk med bjelklag i etasjeskiller, isolert bjelklag mot kjeller samt isolert mot mørkloft. Uisolerte bjelklag i etasjeskiller 1-2 etg. Fundamentert på støpt mur og betongplate der det er kjeller under omtrent halve huset. Taket er tekket med plater. 2 lags H-vinduer. El-skap automatsikringer. 1 murpipe 1 ildsted, varmepumpe, gulvvarme på baderom.

Inneholder: Vf, gang, baderom/wc, 2 stuer, kjøkken, soverom. 2.etg: Loftsgang, lagerom,
3 soverom, altan/tørkeloft over inngangsparti ca. 10 m2.

Kjeller: Inngang innenfra, gang/lagerrom, baderom(ikke i bruk), 2 lagerrom/boder. Det er tregulv med eldre plank/gulvbord samt vinylbelegg på gulv. Vegger har malt panel og plater, speilpanel. Himling har malte bjelker og plater. Kjøkkeninnredning fra 1970 tallet i laminat. Baderom har våtromsbelegg på gulv, våtromplater å vegger og dusjkabinet.

Våningshuset er opplyst å være svært gammelt med den opprinnelige tømmerkassen. Huset er påbygd og modernisert flere ganger i årenes løp, og ble sist oppgradert på 1970/80 tallet med blant annet påbygd inngangsparti og nytt baderom. Ny ytterkledning og etterisolering, vinduer, yttertak, baderom m.m. Nytt el-skap automatsikringer i 2012. Bygningen er i ok stand og fremstår som funksjonelt med alle nødvendige funksjoner på ett plan. Huset er ikke nevneverdig oppgradert siden 1980 tallet og har behov for betydelige oppgraderinger med bakgrunn i dagens krav til bostandard, baderom/kjøkken m.m

DRIFTSBYGNING:
Byggeår 1966. Grunnflate på ca. 335 kvm, derav husdyrrom ca. 200 kvm, tilstøtende rom ca. 20 kvm, siloer/forsentral ca. 115 kvm. Låve over husdyrrommet ca 200 kvm. Driftsbygning typisk for 1960 tallet for storfe oppført i støpt mur/betongstein med møkkjeller i støpt betong med søyler/dragere. Møkkjeller har Reime sekjsjonsport og pumpesjakt på tverrenden av kjellerne. Låven og overbygg siloer er i bindingsverk. 2 stk plansiloer i støpt betong(ikke i bruk) Taket er tekket med plater. 2 lags fjøsvinduer. El-skap skrusikringer.

Inneholder: Tilstøtende rom(tankrom og gang), husdyrrom med forbrett, gangareal og båser/binger. Siloer og forsentral. Høylåve. Fjøset har innredninger i galvanisert stål og gjødselrister. Det er plass til ca. 18 dyr på bås og avdeling for ungdyr og kalver ca. 25 stk, totalt plass til ca. 45 dyr. Det er malt/betongpuss på vegger og malte plater i himling.

Fjøset ble benyttet til dyrehold fram til 1993 og har stått tomt siden da. Nyttes pt til lager av diverse og vedproduksjonsrom. Husdyrrommet kan om mulig nyttes til et begrenset dyrehold av storfe der deler av innredning fortsatt er inntakt. Vannannlegg og gjødselrister samt deler av innredning må skiftes ut før husdyrrommet kan benyttes til dyrehold. Siloer har skinebane for talje og det er rasjonel adkomst til plansiloer på tverrenden med slagporter. Bygningen er utvendig i relativt god stand og det ble lagt nye veggplater/kledning på 1980 tallet. Fjøset har lav nytteverdi slik det fremstår men kan med relativt enkle tiltak nyttes til dyrehold av både storfe og småfe.

STABBUR:
Byggeår 1600 tallet. Grunnflate ca. 21 kvm. Tradisjonelt stabbur i 2 etasjer oppført i tømmer med bjelklag i etasjeskiller. Fundamentert på steinpunkt, trepillarer og treramme. Taket er tekket med torv. Enkelt glass vinduer. Ikke innlagt strøm. Inneholder: 1 rom i hver etasje og nyttes til lagerplass. Stabburet har lav nytteverdi men har betydelig antikvarisk verdi og tunverdi.
Det er noe råteskader på treramme/trepillarer, for øvrig er stabburet i ok stand. Det ble lagt nytt yttertak i 1998.

KORNLÅVE:
Byggeår 1600 tallet. Grunnflate ca. 70 kvm, påbygg på tverrenden traktorgarasje ca. 20 kvm. Kornlåven er oppført i tømmer med skillevegger i tømmer og bjelklag i etasjeskiller. Fundamentert på steinpunkt og treramme, tregulv og grusgulv. Taket er tekket med betongstein. Ikke innlagt strøm. Inneholder: 3 rom, bilgarasje/laggerom/underlåve. Låveareal/kornlåve. Kornlåven har noen råteskader på fundamentering/treramme, men er for øvrig i ok stand. Bygningen har lav nytteverdi men har betydelig antikvarisk verdi og tunverd.

SETERHYTTE, LÅVE, UTHUS.
Grunnflate ca. 60 kvm oppført i laftet tømmer/isolert med enkel standard, låve 50 på ca. 50 kvm, uthus på ca. 6 kvm. Beliggende ved Riastveien på Engesvollan med bilvei/sommervei 15 km fra Engan. Setra har meget fin beliggenhet og har betydelig utmarks/friluftsverdi. Det er ikke utført befaring på bygningene/stedet. Det presiseres at setra er tilhørende landbrukseiendommen og har således ingen egen tomteverdi.
Eiendommen ligger på Tangen sør for Ålen i Holtålen kommune. Det er ca. 5-7 minutter kjøreavstand til sentrum i Ålen.

Dyrkajorda betegnes som vanlig lettdrevet maskinjord/grasjord som er rasjonelt beliggende inntil driftsbygningen. Skogen er vanlig godt produktiv og er greit tilgjengelig for drift med hogstmaskiner, og med stor overvekt av hogstklasse 4 og 5 hogstmoden tømmerskog av gran. Det er årlige verdier knyttet til jakt gjennom Østsida utmarkslag. Det er tilhørende seter beliggende på Engesvollen ved Riastveien. Setra har betydelig frilufts/rekreasjonsverdi.

Våningshuset er påbygd og gjennomgående oppgradert på 1980 tallet og er i god stand med bakgrunn i at det er en eldre bygning. Huset har behov for en del oppgraderinger med bakgrunn i dagens krav til bostandard (baderom, kjøkken m.m) Driftsbygningen er utvendig i relativt god stand og fjøset har fortsatt noe nytteverdi for dyrehold. Bygningen bærer noe preg av å ikke vært nyttet til dyrehold siden 1993. Stabburet og Kornlåven har lav nytteverdi og det er noe råteskader på fundamentering/treramme. For øvrig har stabburet og kornlåven stor antikvarisk verdi/tunverdi.

Eiendommen Engan 58/1, 153/6 fremstår som en fin boplass som ligger fritt og åpent til på et høydedrag med gode solforhold. Fra tunet er det fritt utsyn mot bygda/Ålen. Det er tilgrensende nabogårdsbruk og tun/bygninger ligger like ved kommunal vei.
Eiendommens samlede arealer er i følge gårdskart:
Jordbruksareal: 99,1 da
Produktiv skog: 557,0 da
Uproduktiv skog: 349,6 da
Skrinn fastmark og myr: 1235,0 da
Restareal: 15,8 da
Sum arealer: 2256,5 da

JORDBRUKSAREAL.
Dyrkajorda på eiendommen ligger rundt tun og bygninger og på vestsida av kommunal vei. Ett areal på ca. 10 da er beliggende på Bjørgen ca. 5 km fra Engan. Arealene er i hovedsak rasjonelt beliggende med korte kjøreavstander til driftsbygningen. Jorda er vanlig godt arrondert og flatlendt/svakt hellende. Arealene er god maskinjord der alt areal kan driftes med maskiner. Jorda er moldrik morenejord fra skogsmark og elveavsetninger, samt noe myrjord på arealet på Bjørgen. Jorda kan være noe steinrik på enkelte områder. Arealene er i hovedsak sjøldrenerende med vanlig god bæreevne for maskiner. Det er foretatt nødvendig vedlikeholdsgrøfting ved behov. Jorda betegnes som vanlig god grasjord som gir gode avlinger ved normal tilførsel av gjødsel

SKOG.
Skogarealene på eiendommen ligger i nærheten av tunet Heimteigen ved elva og å østsida av kommunal vei, Bjørgen og i Killingdalen. Det er god adkomst til alle teigene med nærhet til bilvei/traktorvei. Skogen består av granskog 70 %, lauvskog av bjørk 15 % og furuskog 15 %. Det er mye lett tilgjengelig vedskog på langs åkerkanter og kantsoner.
Det er opplyst å ikke være foretatt drift og skogkulturarbeid på mange år og andelen hogstmoden skog i hogstklasse 5 og 6 er således stor. Skogen er greit tilgjengelig for drift med hogstmaskiner. Det er fremlagt skogbruksplan utarbeidet i 2016. I tillegg til opplysninger gitt og hovedtall fra skogbruksplan, er skogens avkastningsverdi beregnet
med bakgrunn i bonitetskart, gjennomsnittsberegninger, opplysninger og skjønn.
Parkering på gårdsplassen innenfor egne eiendomsgrenser(gjelder hovedbruket).
Vannanlegg: Ålen Vassverk.
Avløp: Privat.
Til orientering er følgende vedtatt i kommunestyret 04.05.2017:
"Det vedtas oppstart av prosjektet opprydding av separate avløp.
Samtidig igangsettes arbeidet med å utarbeide ny hovedplan Avløp inklusive lokal forskrift for separate avløpsanlegg i Holtålen kommune.
Det opprettes en styringsgruppe for prosjektet bestående av to representanter fra kommunestyret, Rådmannen, samt representant fra prosjekt vannområdet Gaula."

I 2021 vil kommunen sende brev til eiendommer i Holtålen med frist innen 01.01.2025 for å gjennomføre arbeidet med å knytte bygninger til kommunens hovedledninger for avløp.
Tilknytningsgebyr vil bli fakturert for alle tilknytningspliktige bygg i løpet av 2021.
Portrettbilde av Yama Meskinyar

Yama Meskinyar

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig