Boligmappa – for din trygghet

Boligmappa tilbyr sikker oversendelse og oppbevaring om eiendomsinformasjon. Nå benyttes den også i bolighandelen, i tillegg til at håndverkere legger inn informasjon ved vedlikehold og oppgraderinger. Boligmappa intervjuet markedssjef Erlenn Stavnås Ingebrigtsen og kvalitetssjef Trine Aschim om hvorfor Nylander var første eiendomsmeglerforetak til å ta i bruk løsningen.

Tiden i mars 2020 har vært uvirkelig for de fleste, og man gjør nå det man kan for å bidra positivt. For vår del handler det først og fremst om å gjøre tiltak for å hindre smitte, samtidig som de som trenger å selge og kjøpe bolig får gjort dette i trygge omgivelser. En liten del av dette er å sørge for at dokumentene i bolighandelen kan oversendes og oppbevares sikkert både med hensyn på virussmitte og personvern.

Boligmappa er en heldigital tjeneste så man slipper å lagre dokumenter fysisk. I deres løsning har man en personlig bruker, samt tilgang til mappen på de eiendommene hvor man er hjemmelshaver. Avhengig av innholdet laster vi opp de relevante dokumentene på de ulike mappene. For å få tilgang gjennom www.boligmappa.no må du benytte BankID for trygg innlogging. På dette viset blir ikke noe sendt på mail, så man unngår risikoen for at mail og private dokumenter kommer på avveie.