Håndtering av smittevern i bolighandelen

De fleste kjenner vel nå på en usikkerhet rundt koronaviruset og hvordan dette påvirker oss. Viruset kjenner ingen vanlige grenser, så alle må bidra til å bekjempe korona. Dersom alle tar hensyn så vil vi kunne redusere virkningene betraktelig.

I Meglerhuset Nylander gjør vi det vi kan og vårt viktigste bidrag er å etablere nye rutiner i forbindelse med kjøp og salg av boliger. Det er viktig å legge til rette for at bolighandelen kan gå så normalt og så trygt som mulig i tida framover. Vi setter derfor i verk flere tiltak umiddelbart.

Rutiner på visning

For å kunne gjennomføre en vanlig visning er det flere hensyn å ta. Det er en del enkle tiltak som det er viktig å få med seg. Derfor vil man få følgende oppfordring på alle våre visninger:

Informasjon rundt smittevern på visning

 • Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.
 • Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet
 • Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene
 • Hold minst 2 meters avstand til andre på visning
 • Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring
 • Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. ved inngangsdør
 • Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes
 • Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering
 • Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen
 • Bruk av prospekt i papir bør unngås hvis det ikke kan skje uten smitterisiko
 • Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko

Disse rådene vil man også se på nettannonsene våre fremover. Det vil også være slik at vi ikke gjennomfører visninger i boliger hvor det er personer som er satt i karantene, før det er vist til negativ test.

I tillegg oppfordrer vi til i større grad å få gjennomført privatvisninger. Da kan du som kunde på forhånd avtale oppmøtetidspunkt med megler. Dessuten får vi mulighet til å avklare eventuell smittefare i forkant av visningene. Som utgangspunkt vil det ikke gjennomføres visning for personer i karantene før vedkommende har fått resultater av eventuell test og at disse er negative.

Befaring og verdivurdering

Våre meglere vil ta ekstra hensyn i forbindelse med koronautbruddet i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. Dersom noen bosatt i boligen som skal befares settes i karantene, kan ikke denne gjennomføres før det foreligger resultat av eventuell test og at denne er negativ.

Befaringer skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for korona-smitte. Megler må informere takstmenn, fotografer og andre som er involvert i salgsprosessen om at reglene må følges.

 • Megler må avklare med selger om vedkommende er i karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri.
 • Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det bør holdes minimum 2 meters avstand
 • Håndvaskeller desinfeksjon foretas før og etter befaring.

Digitale verktøy for visning

Vår fotoleverandør har mulighet til å tilby en 3D-scanning av din bolig. Via denne løsningen kan man legge til rette for en virtuell tur i boligen. Da kan interessenter få sett enda mer av boligen før de vurderer om de skal på visning av eiendommen. Vi understreker at det er viktig for en kjøper å se boligen fysisk før de legger inn bud.

Kontraktsmøter

Vi kan tilby rene digitale kontraktsmøter, slik at partene slipper å dra inn til meglerkontoret. Dokumentene signeres trygt med BankID, og du kan utføre det hvor enn du er så lenge du har tilgang til internett.

Fra Eindom Norge følger vi følgende prosedyrer:

 • Benytt fortrinnsvis elektronisk signering dersom partene aksepterer det.
 • Skjøte kan signeres digitalt eller på et senere tidspunkt, for eksempel ved at kundene kommer innom på ulike tidspunkt.
 • Vi anbefaler ikke felles kontraktsmøte. Avtal signeringstidspunkt digitalt eller med hver av partene. 
 • Kontrakt med vedlegg sendes ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant.
 • Ved spesielle behov kan kontraktsmøte avholdes, da bør man begrense antall deltakere og sikre god avstand og hygiene.
 • Husk å kartlegge smittefare før kundemøtet

Overtakelse

Overtakelser krever en representant fra hver av partene. Dersom man utgjør en smitterisiko, eller er i faresone, kan man gi andre fullmakt til å delta på overtakelsen og signere protokoll på vegne av seg selv. Vi er tilgjengelige og ønsker en god dialog med begge parter i perioden mellom kontraktsmøte og overtakelse.

Eiendom Norge har i satt følgende retningslinjer for overtagelse:

 • Alle kunder som har kjøpt eller solgt og som ennå ikke har overlevert, skal snarest mulig informeres om konsekvens av smittefare ved overtagelse
 • Hvis kjøperer i karantene eller viser tegn på smitte på overtakelsestidspunktet, må vedkommende sende stedfortreder med fullmakt til overtagelsen.
 • Hvis selger er, blir eller viser tegn på smitte før overtagelse må dette meldes umiddelbart til megler. Megler skal umiddelbart informere kjøper.
 • Selger er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, dvs uten smittefare for kjøper. Ved smitte må boligen være fraflyttet i 14 dager og nøye vasket før overtagelse.

Borettslag, sameier og andre bygg med fellesarealer

Ved salg og utleie av boliger i bygg der fellesarealer må passeres for å komme frem til boligen skal befaring, visning og overtakelse søkes tilrettelagt slik at det reduserer risikoen for smittespredning til eller fra øvrige brukere av fellesarealene.

Fritidsboliger

Det er også spesielle regler som gjelder ved salg av fritidsboliger.

 • Etter den 20. april gjelder det ikke lengre nasjonale regler om forbud mot overnatting på fritidsbolig som ligger i en annen kommune enn bostedskommunen.
 • Det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser fordi det øker faren for smittespredning.
 • Besøkende bør kun kjøre inn til fritidsboligen og deretter returnere tilbake til bostedskommunen.
 • Megler bør oppfordre alle deltakere i bolighandelen som har annen bostedskommune enn der fritidsboligen ligger om å fylle drivstoff i hjemkommunen og bringe med seg mat slik at stopp på lokale service-steder kan unngås.
 • Det kan fortsatt være enkelte lokale restriksjoner inklusive regler om karantene dersom man for eksempel krysser visse kommunegrenser. Det bør sjekkes regelmessig om det er innført regler og hva slags innhold de har. Eventuelle regler kan endres på kort varsel.


Vi oppfordrer alle til å følge med på informasjon https://helsenorge.no/koronavirus. Dere vil også kunne se mer detaljerte tiltak på for boligsalg på https://eiendomnorge.no/nyheter/konronautbruddet-og-boligmarkedet-article1804-919.html.

Så ser vi frem til å jobbe med deg og dine behov knyttet til kjøp og salg av bolig. Ta kontakt med våre meglere for en uforpliktende prat eller for å avtale visning. Sammen finner vi gode løsninger.