Nye prosjekter

Som en aktiv aktør innen prosjekterte boliger har vi god oversikt over hvilke områder som er planlagt utbygd, og når det kan være sannsynlig for oppstart av nye prosjekter i områder du er interessert i. Vi har et meget bredt nettverk, og kjenner dynamikken i bransjen. Ta derfor gjerne kontakt for oss om hva som rører seg innenfor nybyggprosjekter. Kontaktskjema finner du her.

Kjøpe bolig før den er bygget

Det kan være skremmende å skulle kjøpe en bolig som enda ikke er bygget. Sannheten er at det er meget trygt, da man på grunn av lovgivningen stiller meget sterkt som forbruker. Det er også store fordeler investerngsmessig med å kjøpe bolig i et nybyggprosjekt, for det er stor sannsynlighet for at eiendommen øker i verdi i tiden frem til den står ferdig. I tillegg har man de åpenbare fordelene av mindre forventet vedlikehold, og moderne løsninger. Vi tar gjerne en prat med deg for å fortelle nærmere hvordan kjøp av nybyggprosjekt foregår. Benytt gjerne kontaktskjema her.