Nordliveien 12 – eksklusive leiligheter på Nedre Charlottenlund