Vi søker bygårder for salg i Trondheim

Meglerhuset Nylander avd. Næring søker

bygårder og utviklingseiendommer for salg i Trondheim

  • Vi er en ledende aktør innenfor bistand og formidling av bygårder og aksjeselskap.
  • Vi har et stort nettverk av solide investorer og eiendomsutviklere med offensiv tilnærming.
  • Vi samarbeider med ledende eiendomsadvokater og finansrådgivere.
  • Vi gir profesjonell rådgivning hvorledes en best bør organisere seg ved alle typer overdragelser.
  • Vi tilbyr kostnadsfri og uforpliktende vurdering av din eiendom og ditt selskap, samt salgsgaranti ved salg

Ta kontakt i dag med eiendomsmegler Pål Schei for å se hvilke verdier og muligheter du har i dagens marked!

Pål Schei
Eiendomsmegler MNEF / Partner
Tlf. 928 06 212
pal.schei@nylander.no