Danske Bank kjøper seg inn i Meglerhuset Nylander

Styrker samarbeidet og satser offensivt i Stor-Trondheim

Nylig sikret Danske Bank seg en eierandel på 36 prosent i vårt firma.

Danske Bank og Nylander
Danske Bank kjøper seg inn i Meglerhuset Nylander

Nylander-familien beholder kontrollen med en eierandel på 50,6 prosent etter aksjeemisjonen.

Pengene fra Danske Bank skal først og fremst sikre vekst i markedet for nybygg.

– Nybygg er mer kapitalkrevende enn tradisjonell bruktomsetning. Det krever jobbing over lengre strekk med fullt apparat, mens omsetningen gjerne kommer i bolker, forklarer adm.dir. Per Ø. Nylander.

Konkurrentene er bankeid

Meglerhuset Nylander har en markedsandel på rundt ti prosent i Trondheim, og 30 prosent i stjørdalsområdet. Alle de argeste konkurrentene er eid av kapitalsterke banker.

– Danske Bank har vært en nær samarbeidspartner og vår faste bankforbindelse i mange år. Når banken nå går inn på eiersida, får vi mulighet til å slåss med samme våpen som konkurrentene, sier Nylander.

Danske Bank er også storeier i eiendomsmeglerkjeden Krogsveen. Navnet forsvant ut av landsdelen da Nylander-familien kjøpte tilbake den trønderske delen av Krogsveen i 2012.

– Vi ønsker og trenger et samarbeid med en sterk merkevare i Midt-Norge, og vil gjerne bidra til at Nylander lykkes i nybyggmarkedet, kommenterer Stian Arnesen, kommunikasjonssjef i Danske Bank.

Arnesen vil ikke røpe hva Danske Bank betaler for Nylander-aksjene.

Se også saken i lokale media: http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article10735900.ece