tidligere historie

Ø. Nylander AS ble etablert i 1936 av Ørnulf Nylander. Han var en drivkraft i norsk eiendomsmegling i etterkrigsårene, og begynte tidlig å utvikle et konsept for å tilby kunder taksering, finansiering og eiendomsmeglertjenester i regi av virksomheten.